Wednesday, September 01, 2010

Celebrating the 100th Anniversary of the Oath Against Modernism


Share/Bookmark

THE OATH AGAINST THE ERRORS OF MODERNISM
From the Motu Proprio of Pope St. Pius X
"Sacrorum Antistitum" (1 September 1910)

Ego _________ firmiter amplector ac recipio omnia et singula, quae ab inerranti Ecclesia magisterio definita, adserta ac declarata sunt, praesertim ea doctrinae capita, quae huius temporis erroribus directo adversantur.

I, N .... firmly accept and embrace each and every doctrine defined by the Church's unerring teaching authority and ail that She has maintained and declared, especially those points of doctrine which directly oppose the errors of our time.

Ac primum quidem: Deum, rerum omnium principium et finem, naturali rationis lumine "per ea quae facta sunt" hoc est, per visibilia creationis opera, tamquam causam per effectus, certo cognosci, adeoque demonstrari etiam posse, profiteor. 

In the first place, I profess that God, the Beginning and the End of all things, can be known with certitude and His existence demonstrated by the natural light of reason from the things that are made, that is, from the visible works of creation, as a cause is known from its effects.


Secundo: externa revelationis argumenta, hoc est facta divina, in primisque miracula et prophetias admitto et agnosco tanquam signa certissima divinitus ortae christianae religionis, eademque tenea aetatum omnium atque hominum, etiam huius temporis, intelliegentiae esse maxime accommodata.


Secondly, I acknowledge and admit the external arguments for revelation, namely, divine facts, especially miracles and prophecies, as most certain signs of the divine origin of the Christian religion, and I hold these are perfectly suited to the intelligence of every age and of all men, including our own times.


Tertio: firma pariter fide credo Ecclesiam, verbi revelati custodem et magistram, per ipsum verum atque historicum Christum, cum apud nos degeret, proximo ac directo institutam eandemque super Petrum, apostolicae hierarchiae principem, eiusque in aevum successores aedificatam.

Thirdly, I also firmly believe that the Church, the guardian and teacher of God's revealed word, was directly and absolutely instituted by Christ Himself, the true Christ of History, while He lived among us; and that the same Church was founded on Peter; the prince of the apostolic hierarchy and on his successors to the end of time.

Quarto: fidei doctrinam ab Apostolis per orthodoxos Patres eodem sensu eademque semper sententia ad nos usque transmissam, sincero recipio; ideoque prorsus reicio haereticum commentum evolutionis dogmatum, ab uno in alium sensum transeuntium, diversum ab eo, quem prius habuit Ecclesia; pariterque damno errorem omnem, quo, divino deposito, Christi Sponsae tradito ab eaque fideliter custodiendo, sufficitur philosophicum inventum, vel creatio humanae conscientiae, hominum conatu sensim efformatae et in posterum indefinito progressu perficiendae.

Fourthly, I sincerely accept the doctrine of faith in the same sense and with always the same meaning as it has been handed down to us from the apostles through the officially approved fathers. And therefore, I wholly reject the heretical notion of the evolution of dogmas, according to which doctrines pass from one sense to another sense alien to that which the Church held from the start. I likewise condemn every erroneous notion to the effect that instead of the divine deposit of faith entrusted by Christ to His spouse, the Church, and to be faithfully guarded by Her, one may substitute a philosophic system or a creation of the human mind gradually refined by man's striving and capable of eventual perfection by indefinite progress.

Quinto: certissime teneo ac sincere profiteor, fidem non esse caecum sensum religionis e latrebis subconscientiae erumpentem, sub pressione cordis et inflesione voluntatis maraliter informatae, sed verum assensum intellectus veritati extrinsecus acceptae "ex auditu", quo nempe, quae a Deo personali, creatore ac Domino nostro dicta, testata et revelata sunt, vera esse credimus, propter Dei auctoritatem summe veracis.

Fifthly, I hold as certain and sincerely profess that faith is not a blind religious sense evolving from the hidden recesses of subliminal consciousness, and morally formed by the influence of heart and will, but that it is a real assent of the intellect to objective truth learned by hearing, an assent wherein we believe to be true whatever has been spoken, testified, and revealed by the personal God, our Creator and Lord, on the authority of God, Who is the Perfection of Truth.

Me etiam, qua par est, reverentia subicio totoque animo adhaereo damnationibus, declarationibus, praescriptis omnibus, quae in Encyclicis litteris "Pascendi" et in Decreto "Lamentabili" continentur, praesertim circa eam quam historiam dogmatum vocant. Idem reprobo errorem affirmantium, propositam ab Ecclesia fidem posse historiae repugnare, et catholica dogmata, quo sensu nunc intelliguntur, cum verioribus christianae religionis originibus componi non posse.

Furthermore, in all due reverence, I submit to and fully uphold all the condemnations, declarations and directions contained in the encyclical letter PASCENDI and in the LAMENTABILI, especially as regards what is called the history of dogmas. I also reject the error of those who allege that the faith proposed by the Church may conflict with history, and that Catholic dogmas, in the sense in which they are now understood, cannot be reconciled with actual origins of Christianity.

Damno quoque ac reicio eorum sententiam, qui dicunt christianum hominem eruditiorem induere personam duplicem, aliam credentis, aliam historici, quasi liceret historico ea retinere, quae credentis fidei contradicant, aut praemissas adstruere, ex quibus consequatur, dogmata esse aut falsa aut dubia, modo haec directo non denegentur.

I condemn and reject, moreover, the opinion put forth that a more learned Christian can assume a dual personality, one as believer and another as historian, thus making it permissible for the historian to maintain what his faith as a believer contradicts, or to lay down premises from which there follows the falsity or the uncertainty of dogmas, provided only that these are not directly denied.

Reprobo pariter eam Scripturae sanctae diiudicandae atque interpretandae rationem, quae, Ecclesiae traditione, analogia fidei et Apostolicae Sedis normis posthabitis, rationalistarum comentis inhaeret, et criticem textus velut unicam supremamque regulam haud minus licenter quam temere amplectitur.

I likewise reject that method of determining and interpreting Sacred Scripture which, setting aside the Church's tradition and the analogy of faith and the norms of the Holy See, adopts the principles of the rationalists, and with equal arbitrariness regards textual criticism as a sole supreme rule.

Sententiam praeterea illorum reicio, qui tenent, doctori disciplinae historicae theologicae tradendae aut iis de rebus scribenti seponendam prius esse opinionem ante conceptam sive de supernaturali origine catholicae traditionis, sive de promissa divinitus ope ad perennem conservationem uniuscuiusque revelati veri; deinde scripta Patrum singulorum interpretanda solic scientiae principiis, sacra qualibet auctoritate seclusa, eaque iudicii libertate, qua profana quaevis monumenta solent investigari.

Moreover, I reject the opinion of those who hold that a teacher of the science of historical theology or a writer on the subject must first put aside any preconceived notions about the supernatural origin of Catholic tradition or about the divine aid promised for the continual preservation of each revealed truth; or that the writings of individual fathers must be interpreted solely by the data of science without any reference to sacred authority, and with the same freedom of judgment usually accorded to any profane records.

In universum denique me alienissimum ab errore profiteor, quo modernistae tenent in sacra traditione nihil inesse divini, aut, quod longe deterius, pantheistico sensu illud admittunt, ita ut nihil iam restet nisi nudum factum et simplex, communibus historiae factis aequandum: hominum nempe sua industria, solertia, ingenio scholam a Christo eiusque Apostolis inchoatam per subsequentes aetates continuantium.

Finally, I profess that I am far removed in general from the error of the modernists, who hold that there is nothing inherently divine in sacred tradition; or who - which is far worse - admit it in a pantheistic sense. For them, there would remain only a bare simple fact, like the ordinary facts of history, to the effect that the system started by Christ and His Apostles still find men to support it by their energy, shrewdness, and ability.

Proinde fidem patrum firmissime retineo et ad extremum vitae spiritum retinebo, de charismate veritatis certo, quad est, fuit eritque semper in episcopatus ab apostolis successione, non ut id teneatur, quod melius et aptius videri possit secundum suam cuiusque aetatis culturam, sed ut numquam aliter credatur, numquam aliter intellegatur absoluta et immutabilis veritas ab initio per apostolos praedicata.

Therefore, I most firmly retain and will retain to my last breath the faith of the Fathers of the Church, which has the supernatural guarantee of truth, and which is, has been, and ever will be residing in the bishops who are the successors of the apostles. And this is not to be understood that we may hold what seems better suited to the culture of a particular age, but rather that we may never believe nor understand anything other than the absolute and unchangeable truth preached from the beginning by the Apostles.

Haec omnia spondeo me fideliter, integre sincereque servaturum et inviolabiliter custoditurum, nusquam ab iis sive in docendo sive quomodolibet verbis scriptisque deflectendo. Sic spondeo, sic iuro, sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia.

All this I promise to keep faithfully, entirely and sincerely, and to guard inviolably, and never to depart from it in any way, in teaching, word or writing. So I promise, so I swear, so help me God and His Holy Gospels.


Professors, are you really Catholic?
Take the oath!

5 comments:

FRANCISCO J ROVALO said...

I'm not a profesor but I agree with it 100%

Travis Cooper said...

At our graduation (for the AA degree) at St. Mary's College (SSPX) we had to swear the Oath against Modernism.

A wonderful thing, indeed!

Geremia said...

I wonder if there are clergy in union with the Holy See (perhaps those of the Priestly Fraternity of St. Peter or the Institute of Christ the King) who have voluntarily taken the oath?

Don Paco said...

Of course there are! There are many of them, especially in those two priestly fraternities. In the FSSP it is part of their ordination ceremonies. In fact, I just witnessed one of them (our parish priest, an FSSP priest) renovate his oath on Wednesday.

Geremia said...

This includes a translation of Pope St. Pius X's introduction to the Oath:

"The Sacrorum Antistitum and the Background to the Oath Against Modernism" by Msgr. Fenton